Papan Iklan

Friday, October 3, 2014

Masih

Aku masih di sini.
Aku masih menulis.

Tapi tidak serancak dulu.
Dan tidak segila dulu.

Aku masih di sini.
Aku masih setia.

Seperti tunggul kayu.
Tunggu dan terus menunggu.

Aku masih di sini.
Dan aku tetap begini.

Eh!

No comments: